تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

قصه ای درباره سقوط آندلس

قصه ای درباره سقوط اندلس و انعکاس آن به عنوان «تاریخ» در ایران به قلم رسول جعفریان

0

دانلود کتابچه «قصه ای درباره سقوط آندلس»؛ تبار شناسی طرح مساله اندلس در کتاب های فارسی از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۹۶ خورشیدی

 

شاید دوست داشته باشید