تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

ببینید| کلیساى ارمنی حضرت مریم مقدس

کلیساى ارمنی حضرت مریم مقدس روستای آفتارخانه در قاب تصویر

ردنا (ادیان نیوز) – کلیساى ارمنی حضرت مریم مقدس روستای آفتارخانه که در فاصله چند کیلومتری از شهرستان سلماس ‏ارومیه واقع شده است.

برای دانلود متن کامل مقاله بهروز خان محمدی با عنوان «کلیسای مریم مقدس روستای آفتارخانۀ سلماس» که پیش از این در فصلنامه پیمان، پیاپی ۶۸ (تابستان ۱۳۹۳) منتشر گردیده، از این لینک کلیسای مریم مقدس روستای آفتارخانه سلماس(+) اقدام کنید.

شاید دوست داشته باشید