حضور خلیفه ارامنه تهران و رئیس شورای خلیفه‌گری در سفارت لبنان

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان، خلیفه ارامنه تهران به همراه نورایر آرامیانس، رئیس شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران، نیمروز یکشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۹ با محمد عباس، سفیر لبنان در جمهوری اسلامی ایران در محل سفارت لبنان دیدار کردند.

در این دیدار اسقف اعظم و رئیس شورای خلیفه‌گری ارامنه، مراتب همدردی و تسلیت خود با مردم لبنان را از طرف کلیه اعضای شورا و همچنین آحاد ارمنیان تهران ابراز داشتند.

سفیر لبنان در ایران ضمن تشکر بابت دیدار انجام‌شده از اهمیت و تأثیرگذاری جوامع ارمنی خصوصاً ارمنیان لبنان یادکردند و در این خصوص تبادل نظراتی انجام شد.

منبع: شورای خلیفه گری

اسقف سرکیسیانانفجار بیروتخلیفه ارامنه تهرانسفیر لبنانشورای خلیفه گری
نظرات (0)
نظر شما