تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

ببینید| آیا نظریه داروین و برهان نظم ناقض یکدیگرند؟

طبق نظریه داروین موجودات جهان به صورت تدریجی تکامل پیدا کرده اند و به همین دلیل نیاز به ناظم و حتی خالق ندارند پس شما چگونه برهان نظم را برای اثبات وجود ناظم در جهان مطرح می کنید؟ پاسخ را در ویدئوی زیر مشاهده کنید:

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.