مرور دسته

احمد الحسن البصری

احمد بصری: در خواب دیدم که امامم !

ادیان نیوز: وقتی این سؤال از یاران و طرفداران احمد بصری می‌شود که چرا احمد ادعا دارد که امام سیزدهم شیعیان است؟ می‌گویند در خواب دیده است! می‌گوییم مگر می‌توان با یک خواب ادعای امامت کرد؟ نیز…

احمد حسن الیمانی کیست و چه میگوید؟

به گزارش ادیان نیوز (ردنا)؛ احمد بن اسماعیل معروف به احمد حسن یکی از مدعیانی است که در سال های اخیر به ادعای این که امام مفترض الطاعه،مهدی، قائم، وصی امام مهدی(علیه السلام)، نوه آن حضرت و در نهایت…