تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور دسته

پیشخان

الغدیر، دفاعیه بزرگ شیعه

در زمانه ای که شبهات وارده بر شیعه بسیار زیاد بود، علّامه امینی با نوشتن کتاب الغدیر که به گفته خویش کتابی دینی، علمی، فنّی، تاریخی، ادبی، اخلاقی است، توانست شبهات وارده به شیعه راجع به ولایت الهی…

الگوی سوم، الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه

شیر زنان انقلاب و دفاع مقـدس نشان دادند که الگوی سوم، زن نه شرقی و نه غربی اسـت. زن مسـلمان ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشود و ثابـت کـرد کـه می‌توان زن بود، عفیف بود، محجبه و شـریف بـود و…