بایگانی دسته

پیشخان

واقعیت هایی درباره جن

مردم ناآگاه، خرافات زیادی درباره جن ساخته‌اند؛ به گونه‌ای که فکر می‌کنند جن‌ها موجوداتی موذی، دم‌دار و سم‌دار هستند، که کاری جز آزار انسان‌ها ندارند مردم ناآگاه فکر می‌کنند جن‌ها در تاریکی هستند، به…

سیاست اسلام‌هراسی غرب: ابعاد و ویژگی‌های آن

معرفی کتاب؛ هالیوود و اسلام‌هراسی

در کتاب هالیوود و اسلام‌هراسی تلاش شده است تا با بررسی سه فیلم‌ هالیوودی با رویکرد اسلام‌هراسی، چگونگی برساخت رسانه‌ای «پارادایم اسلام هراسی» در کارخانه پرزرق و برق هالیوود هویدا شود.

معرفی کتاب؛

مبانی فکری سلفیه جدید

«مبانی فکری سلفیه جدید» به قلم سید محمد میرهاشمی از سوی انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب به چاپ رسیده است.