جوانان اخلاقی‌تراند

چالش مسئولان با جوانان، چالش دو زیست اخلاقی است؛ جوانان صداقت، درستکاری، شفافیّت، تعهّد، صراحت، و رفتار اصیل می‌خواهند؛ در حالی که برخی مسئولان با این مفاهیم اخلاقی بیگانه‌اند.

مهراب صادق نیا

ضعف حوزه در مجتهد پروری / حوزه را نه یک نهاد سیاسی و امنیتی بلکه «حوزه» ببینیم

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با بیان اینکه حوزه علمیه بخشی از جامعه ایران است و هرنوع تغییری در جامعه در ساختار و محتوای حوزه موثر است، گفت: اگر آزادی بیان و مجال ظهور و بروز برای همه افکار در…

من محروم نیستم!

یادداشتی از مهراب صادق نیا پیرامون کتاب «من محروم نیستم» نوشته محمدرضا شیخ الاسلامی

یادداشتی از مهراب صادق نیا؛

حسینی مردن، حسینی زیستن!

آن‌چه امام حسین (ع) و یارانش را شایسته‌ی پسامرگ‌زادگی کرده است مسئولیت‌پذیری، آزادگی، مبارزه‌ با انحراف، اصلاح‌گری، و تسلیمِ قدرت نشدن است.