مرور دسته

ادیان غیرابراهیمی

در این صفحه می توانید به جدیدترین اخبار و مطالب مربوط به ادیان غیرابراهیمی، زرتشت، صابئین، بودیسم، هندوئیسم، شینتو، جینیسم، سیکیسم، کنفوسیوس دسترسی داشته باشید.

اشوزرتشت پیامبر ایرانی؛ گات‌ها کتاب آسمانی

پیش از هرچیز، برخود بایسته می‌دانم که خورداد امشاسپند از ماه فروردین، روز زایش اشوزرتشت پیامبر ایرانی را به تمام هم میهنان محترم، ایران دوستان گرامی به ویژه همکیشان ارجمند در هرکجای جهان که به سر…

نگاهی گذرا به تقویم ادیان؛ سالشمار دین زرتشت

ردنا (ادیان نیوز)/ ادیان ، افزون بر وجوه اعتقادی  ، عملی ، اخلاقی و … صاحب وجه آیینی اسطوره ای نیز هستند . این وجه آیینی گو اینکه با سایر وجوه دین در ارتباط است ، به خودی خود دارای اهمیت است . وجه…