مرور دسته

صابئین

آیین ازدواج در دین صابئین مندایی

به گزارش ادیان نیوز، ازدواج بین دو مندایی در جمله‌ای به نام "اید کشطا" تبلور پیدا می‌کند؛ مخصوصاً از کتاب دینی قلستا، کتابی که نحوه اجرای مراسم عقد ازدواج شیشلام ربا، یکی از فرشتگان مقرب…

آشنایی با یک اقلیت دینی ایرانی که طلاق ندارند!

به گزارش ادیان نیوز، پیروان حضرت یحیی رسوم و سنت‌های خاصی دارند که با آیین هزاران ساله، آن‌ها را به جای می‌آورند. در دین مندایی طلاق وجود ندارد، فقط از گوشت گوسفند نر استفاده می‌کنند، نمازشان را…

نگاهی به دین مندائی ها (صائبین)

به گزارش ادیان نیوز، مندائیان یا صابئین به پیروان حضرت یحیی گفته می شود. پیروان این دین در حاشیه رود کارون، دجله و فرات در استان های خوزستان و جنوب عراق زندگی می کنند.بخشی از پیروان این دین نیز با…

رهبر صابئین جهان در اهواز درگذشت

به گزارش ادیان نیوز، «گنزبرا جبار چحیلی» معروف به «شیخ جبار طاووسی»، رهبر صابئین مندائی جهان، صبح یک‌شنبه هفتم دی ماه در منزلش در اهواز به دیار باقی شتافت.مندائیان پیروان و طرفدار حضرت یحیی پیامبر…