مرور دسته

ایزدی

ایزدی که برخی پیروان آن را با نام یزیدی هم می‌شناسند یکی از آیینهای پر رمز و راز است که پیروان آن در شمال عراق زندگی می‌کنند. این اقلیت حدود پانصد تا هفتصد هزار نفر جمعیت داشته که در حوالی کوهستان سنجار سکنی دارند. به پیروان آیین ایزدی، «ایزدیان» گفته می‌شود.