تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

موبد خورشیدیان: امام حسین(ع) الگوی زنده زرتشتیان است / خدا با جریان اربعین، حسین(ع) را به جهانیان می‌شناساند

رئیس انجمن موبدان زرتشیان ایران گفت: تربیت‌های امام حسین محدود در تاریخ نیست بلکه همواره می‌توان از این ارزش‌های انسانی بهره برد. امام حسین شخصیتی فرازمانی و فرامکانی و برای ما الگویی زنده است.

بهشت زرتشتیان

باور به جهان واپسین نیز از آموزه های اساسی و بنیادین‌ دین‌ زرتشت‌ است که به بررسی بهشت در دین زرتشتیان می پردازیم.