مرور دسته

زرتشت

موقعیت زن در دیدگاه زرتشتیان

در این مقاله، موقعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان از دیدگاه زرتشتیان مورد بررسی قرار گرفته‌است. منظور از موقعیت اجتماعی، وضعیت اجتماعی- نوع پوشاک، آرایش، ازدواج و امتیازات مربوط به ازدواج- و پایگاه…

بهشت و دوزخ در بینش زرتشت

بهشت و جهنم را انسان با انديشه و رفتارش براي خود رقم خواهد زد و جايگاهي نيست كه خداوند از پيش براي خوشگذراني و يا عذاب او آماده كرده باشد.

تقدس «چهلم نوروز» نزد ایرانیان باستان

عضو دانشنامه علمی فرهنگ مردم ایران با اشاره به تقدس‌ عدد چهل نزد ایرانیان ‌باستان و همچنین جشن «چهلم نوروز»، گفت: زرتشتیان اعتقاد داشتند که اورمزد آسمان را در چهل روز یعنی از اول فروردین تا دهم…