مرور دسته

زرتشت

مسئول انجمن زرتشتیان یزد؛ راهکار اقلیت زرتشتیان یزد برای ترغیب در خانه ماندن مردم

مسئول انجمن زرتشیان یزد و عضو شورای شهر یزد از ترغیب جامعه تحت پوشش این انجمن با انجام تهیه و خرید مایجتاج مورد نیاز آنها توسط انجمن خبر داد و پیشنهاد کرد که سازمان‌های مردمی و گروه‌ها و نهادها نیز…

دیدگاه دینی انجمن موبدان تهران در مورد خاکسپاری بیماران درگذشته از ویروس کرونا

به گزارش ردنا (ادیان‌نیوز)، انجمن موبدان تهران از زرتشتیان خواسته است تا اجازه دهند تمام مراحل خاکسپاری توسط مسئولین آرامگاه زرتشتیان و با نظارت مسئولین وزارت بهداشت به گونه ای که چهار آخشیج آلوده…