تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

سوء استفاده از زنان در فرقه‌ها

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، یکی از دلایل توجه به زنان در فرقه‌ها ، وجود روحیه اطاعت‌پذیری و استعداد مریدی در آنها است که زنان را طعمه فرقه‌ها برای سوءاستفاده قرار می‌دهد. نیمه پنهان و البته تاریک…

سای بابا، پیامبری دروغین

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، سای بابا ، پیامبر دروغینی بود که با تبلیغات گسترده و فریبنده به آئین خود تبلیغ می کرد؛ او با سوء استفاده از جهل و نادانی و دلبستگی هواداران به خودش، و با استفاده از بمباران…

ریکی در ایران؛ از ادعای شفای بیماری‌ها تا واقعیت

ریکی در کل دنیا فعالیت تبلیغی زیادی دارد و تا کنون تحقیقات مختلفی دربارۀ کاربرد ریکی در درمان انجام شده، ولی نتایج مورد نظر به دست نیامده است. تحقیقات علمی مختلف نشان می دهند که در بهترین حالت ریکی می…