تصاویر/ افتتاحیه کنفرانس بین المللی «حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری» در تهران | سایت خبری ادیان نیوز | Religions and Denominations News Agency