مرور دسته

پرونده‌ خبری

دعوت به عشق جهان‌شمول

از اسارت اندیشه انسان تا رسالت مشترک مسلمانان و مسیحیان در دنیای امروز در یازدهمین دور گفت‌وگوی دینی ایران و کلیسای واتیکان با تاکید بر این که امروز اندیشه انسان به اسارت گرفته شده است، «تقویت کرامت انسانی» رسالت مشترک مسلمانان و مسیحیان عنوان شد. آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست: خانه مشترک بشریت بنا شود استاد حوزه با تأکید بر اینکه خانه مشترک بشریت براساس معنویت، صلح و پیشرفت بنا شود، گفت: امروزه وظیفه‌ای سنگین‌تر از این تکلیف بر دوش فرهیختگان، عالمان، مصلحان و صالحان از هر قوم و ملیت و دین نیست.…