تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور دسته

شبکه‌های اجتماعی

اعتراف تبشیری‌ها به نقض قوانین

با گذشت حدود یک ماه از تصویب ماده قانون مکمل به قانون مجازات اسلامی در خصوص برخورد قانونی با اقلیت گرایی فرقه ای, جریان مسیحی تبشیری ماهیت خویش را آشمار نمود.