مرور برچسب

اسلام‌گرایان افراطی

مذاهب اهل سنت

تفاوت اصلی مذاهب اهل سنت در چگونگی برداشت‌های فقهی است. برای آشنایی اجمالی با مذاهب چهارگانه اهل‌سنت و تفاوت‌های آن‌ها مقاله پیش‌رو را مطالعه کنید.

آتئیست‌ها در عراق پس از داعش

به گزارش  ادیان‌نیوز؛ بر اساس این گزارش، پیش از این، گلیب الشهبندر، یکی از محققان اسلام‌گرا و روشنفکر دینی، حضور موج آتئیسم را در پی خشونت‌ورزی گروهای اسلامی هشدار داده بود. آتئیست‌های عراقی در…