مرور برچسب

اسلام و روان‌شناسی

هنجاریابی مقیاس رضایت از زندگی در دوفصلنامه «مطالعات اسلام و روان‌شناسی»

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)؛ عناوین مقالات بیست و چهارمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات اسلام و روان‌شناسی» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بدین قرار است: «ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت…