مرور برچسب

اعمال مذهبی‌

تأثیر مذهب در کیفیت خواب

آیا اعمال مذهبی بر کیفیت خواب افراد اثر دارند؟ این موضوع پژوهش جدیدی است که توسط کریستوفر الیسون و همکارانش در دانشگاه تگزاس سن آنتونیو در دپارتمان جامعه‌شناسی صورت گرفته است.