بایگانی‌ اعیاد مذهبی
حامیان اصلی اقلیت‌های دینی ایران ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازخوانی گفتگو/

حامیان اصلی اقلیت‌های دینی ایران

سال‌ها فعالیت در عرصه اقلیت‌های دینی و تعامل چهره به چهره با پیروان ادیان توحیدی، تجربه و شناخت خوبی از دغدغه‌ها، آرمان‌ها و روحیات جوامع اقلیت دینی در ایران برای «علی فریدونی»، مدیر کل مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه داشته است.

حامیان اصلی اقلیت‌های دینی ایران ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازخوانی گفتگو/

حامیان اصلی اقلیت‌های دینی ایران

سال‌ها فعالیت در عرصه اقلیت‌های دینی و تعامل چهره به چهره با پیروان ادیان توحیدی، تجربه و شناخت خوبی از دغدغه‌ها، آرمان‌ها و روحیات جوامع اقلیت دینی در ایران برای «علی فریدونی»، مدیر کل مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه داشته است.

انگلیسی های مذهبی از افراد غیرمذهبی چاق ترند! ۰۳ دی ۱۳۹۳

انگلیسی های مذهبی از افراد غیرمذهبی چاق ترند!

به گزارش ادیان نیوز، جدیدترین آمار چاقی در بریتانیا که به همت دانشگاه کاونتری تهیه شده نشان می دهد که درمیان افراد مذهبی، مسیحیان بیشترین میزان چاقی را به خود اختصاص داده اند. یکی از مهمترین علل این اضافه وزن شاید، پرخوری در اعیاد مذهبی به خصوص در کریسمس باشد. خانم “دبوراه لیست” مسیول این […]