مرور برچسب

اقدامات تروریستی

پاپ و نگاهی یک جانبه

به گزارش ادیان نيوز، رهبر کاتولیک‌های جهان، سیاستمداران سراسر جهان را به حمایت و مساعدت مسیحیانی که در معرض تعقیب و خشونت قرار دارند، فراخواند.پاپ فرانسیس، چهارشنبه در سخنان هفتگی خود در میدان سن…