مرور برچسب

امام‌جمعه‌ تهران

باب این ادّعا را ببندید

پیدایش و رشد این مدّعیان نشان می‌دهد که فرهنگ مذهبی ایران کیفیّتی یافته است که هر بذر نامرغوبی در ارتباط با مهدویّت در آن بکارند رشد می‌کند.