مرور برچسب

امام خمینی

امام خمینی(ره) و مقام و جایگاه دختران

محمد رجائی نژاد دانش‌آموخته رشته شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب در نوشتاری به مناسبت میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) به بررسی جایگاه دختران از دیدگاه امام خمینی(ره) پرداخته است.

انسان کامل از نگاه ادیان مختلف

کمال انسان در همه مکاتب مورد توجه بوده است؛ با این تفاوت که هر یک تعریف خاصی از کمال داشته و جنبه های کمال انسانی را متفاوت می دانسته اند.