مرور برچسب

امام موسی صدر ،

گلریزان موسسه امام موسی صدر در بیروت

به گزارش ادیان نیوز، در این مراسم که شمار زیادی از بانوان مقام های مختلف و شخصیت های لبنانی حضور داشتند، ملیحه صدر دختر امام موسی صدر در سخنانی به تشریح فعالیت های موسسه صدر پرداخت. وی گفت: هدف ما…