مرور برچسب

انسجام ملی

عاجزیم، از انجام یک کار ملی ساده، عاجزیم

ردنا (ادیان نیوز) - هرچه فكر مي كنم مگر ما چه قدر كتاب چاپی فارسی از آغاز آمدن چاپ تا ـ فرضا ـ سال 1350 داریم، و این که آیا این قدر توانایی نداریم که همه اینها را اسکن کرده و به آسانی در اختیار…