مرور برچسب

انگیزه‌های تحریف عاشورا

تحلیل عباس عبدی از انگیزه‌های تحریف عاشورا

به گزارش ادیان نیوز (ردنا)، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: در نظر داشتم که یادداشتی درباره مناسک عزاداری‌های محرم بنویسم و از زاویه خاصی آن را تحلیل کنم. مناسکی که بخش مهمی از آن مبتنی بر…