بایگانی‌ بازار پوشاک
جذابیت بازار مد اسلامی برای برندهای معروف جهانی ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

جذابیت بازار مد اسلامی برای برندهای معروف جهانی

برندهای پوشاک مشهور جهان در سال‌های اخیر نگاه ویژه‌ای به بازار رو به رشد مد و پوشاک اسلامی داشته‌اند.