بایگانی‌ تبلیغ در فضای مجازی
‌سردرگمی مبلغان برای تبلیغ دین در ساختار فضای مجازی ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
خداوردی‌لو تبیین کرد؛

‌سردرگمی مبلغان برای تبلیغ دین در ساختار فضای مجازی

در حوزه فضای مجازی نخستین ابزار رادیو بود و بعد تلویزیون وارد شد. امروز هم در عصر فضای مجازی قرار داریم که در این عصر نیز رهبران و مبلغان دینی تلاش می‌کنند تا از ظرفیت‌های عجیب و بی‌نظیر این فضا برای اشاعه، تبلیغ و ترویج فرهنگ و دین استفاده کنند.