تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور برچسب

جریان‌های قومی

کتاب کارکرد آیین‌ها منتشر شد

کتاب «کارکرد آیین ها» نوشته سعید پورزنگی آبادی سعی دارد نشان دهد که چگونه می‌توان از طریق معرفی آیین‌ها به کنکاش وجوه کارکردگرای آیین‌ها پرداخت.