مرور برچسب

جشن‌های زرتشتیان

روز سپندارمذ؛ روز مادر ایرانیان

ردنا (ادیان‌نیوز)/ جشن سپندارمذ به مناسبت گرامی-داشت صفت پاک و ارزشمند «سپنته آرمئیتی» از سوی ایرانیان برگزار میگردد. «سپنته آرمئیتی»  یا سپندارمذ یا اسفند امروزی، نام چهارمین امشاسپند و نام پنجمین…