مرور برچسب

جن‌گیر

آموزگار آسمانی یا شیاد و دروغگو؟

مرگ زودهنگام سای بابا برخلاف پیش بینی های خودش شنیده بودیم مردی در هندوستان زندگی می کند که سنش از درختان کهنسال بیشتر است. از او معجزاتی نقل می کردند که تصورش هم، تا پیش از تماشای جلوه های ویژه…