مرور برچسب

جهادی‌های تکفیری

مبارزه با تنفر مذهبی باید از حوزه‌های دینی آغاز شود/ مفاهیم برائتی برای مرزبندی‌های هویتی است

ردنا (ادیان نیوز)؛ محمد علی خرمی مشکانی/ مبارزه با نفرت‌انگیزی مذهبی امروز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های روشنفکران مذهبی تبدیل شده است. آنان در سراسر دنیا تلاش می‌کنند تعامل و تقرب را جایگزین خشونت و…