مرور برچسب

جوانان خلیفه‌گری ارامنه تهران

حضور جوانان خلیفه‌گری ارامنه تهران در سمینار بین‌المللی جوانان کلیسایی در لبنان

به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران، سمینار بین‌المللی جوانان ‌کلیسایی با همکاری شورای کلیساهای خاورمیانه، کلیساهای لبنان و جامعه دینی «تزه»، 26-22مارس (6-2فروردین‌ماه…

حضور جوانان خلیفه‌گری ارامنه تهران در سمینار بین‌المللی جوانان کلیسایی در لبنان

به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران، سمینار بین‌المللی جوانان ‌کلیسایی با همکاری شورای کلیساهای خاورمیانه، کلیساهای لبنان و جامعه دینی «تزه»، 26-22مارس (6-2فروردین‌ماه 1398)…