بایگانی‌ حج و سیاست
حج، فراتر از سیاست‌ها ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
یادداشت محمد سروش محلاتی در پایان حج ۱۴۴۰/

حج، فراتر از سیاست‌ها

مراسم حج به عنوان بزرگترین اجتماع اسلامی ، پیوسته مورد طمع اصحاب قدرت بوده است . تاریخ مکه نشان میدهد که هر وقت قدرت طلبان بظاهر مسلمان در صدد بسط قدرت شیطانی خود بوده اند ، "حج" را "ابزار" آن قرار داده اند.