بایگانی‌ حقوق بین‌الملل عمومی
گزارشی از کتاب «اسلام و حقوق بین‌الملل» ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

گزارشی از کتاب «اسلام و حقوق بین‌الملل»

کتاب اسلام و حقوق بین‌الملل یکی از معدود آثاری است که در زمینه‌ی نگاه اسلام به موضوعات بین‌المللی نگاشته شده است.