مرور برچسب

خداباوران تکامل‌گرا

دین و تکامل

به گزارش ردنا (ادیان‌نیوز)، یکی از نظریات علمی در علوم طبیعی که دارای اهمیت بوده و دارای تأثیرات و پیامدهای زیادی در همه رشته‌های علوم و معارف بشری داشته نظریه تکامل است و از زمان مطرح شدنش به وسیله…