مرور برچسب

دیانت بهائی

ایام الهاء یا روزهای طلایی در دیانت بهائی

به گزارش ادیان‌نیوز، اساس تقویم بهائی، سال شمسی است گرچه از آن تعبیر به سال بدیع می‌شود. در دیانت بهائی، سال بدیع ۳۶۵ روز و ۵ ساعت و تقریباً ۵۰ دقیقه است. تقویم بدیع شامل 19 ماه 19روزه است که جمعاً…

بهائیت و مسئله انکار وجود طبقه روحانی

بهائیت و مسئله انکار وجود طبقه روحانی چکیده: مراجعه غیرمتخصص به متخصص در علوم و فنونی که انسان توانایی آن را ندارد، امری وجدانی و عقلائی است. مسئله دین هم از این اصل عقلائی مستثنی نیست. در ادیان…