مرور برچسب

دین در کانادا

پنج واقعیت درباره دین در کانادا

به گزارش ادیان نیوز، مرکز تحقیقات پیو (pew research center) اخیراً در گزارشی وضعیت دین در کانادا را چنین توصیف کرده است: در ایالت کبک کانادا به‌تازگی قانونی به تصویب رسیده که به بسیاری از کارمندان…