بایگانی‌ رابطه زناشویی
روابط درون خانوادگی زن و شوهر ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

روابط درون خانوادگی زن و شوهر

رابطه زن و شوهر، به قدمت خلقت انسان، به قداست متعالی‌ترین ارزش‌ها، به عظمت گستره هستی، به برکت همه نسل‌ها در همه عصرها و تجلی گر اولین تعامل حقه انسانهاست.