بایگانی‌ شفافیت پوست
مراقبت از پوست در ۶۴ روایت دینی ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

مراقبت از پوست در ۶۴ روایت دینی

پژوهشگر و مؤلف طب اسلامي وجود 64 روايت ديني را از علل اهميت مراقبت از سطحي‌ترين لايه بدن عنوان كرد.