بایگانی‌ غضنفر رکن‌آبادی
ادعای برادر شهید رکن آبادی پیگیری قضایی می‌شود ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

ادعای برادر شهید رکن آبادی پیگیری قضایی می‌شود

رشیدیان از پیگیری قضایی ادعای یکی از خانواده‌های شهدای منا خبر داد که همزمان با ایام تشریق موج منفی ایجاد کرد.