مرور برچسب

فالون دافا

جنبش‏‌های نوپدید دینی معنوی (مجموعه مقالات)

به گزارش ادیان‌نیوز؛ در مقدمه این کتاب آمده است که: مجموعه حاضر، بیست‌‌وهشت مقاله منتخب از تمام مقالاتی است که در شمارگان مختلف فصلنامه مطالعات معنوی رسیدند. ملاک انتخاب مقالات نیز بر اساس دو معیار…

فرقه‌ای به نام فالون دافا

به گزارش ادیان نیوز، در لغت چینی فالون دافا کلمه‌ای مرکب و به معنای اساس وجود (حیات) و یا قانون اکبر است. در قاموس ادیان، اثری از این دین در بین آیین قدیم چین که هزاران سال قدمت دارند، دیده…