مرور برچسب

فال ریورز

خوفناک‌ترین و مرگبارترین فرقه های مذهبی در دنیا

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)،گر چه بسیاری از این فرقه های مذهبی از ادیان تثبیت شده امروزی نشأت می گیرند اما خیلی زود مسیری تاریک و مرگبار را در پیش گرفته که در موارد متعددی به قتل، خودکشی و کشتار گسترده…