مرور برچسب

قورباغه‌ ات را قورت‌داده

خفگی بر اثر قورباغه‌ی قورت‌ داده شده!

همه به تغییر «باور» دارند، ولی دلیل نمی‌شود که همه به آن «اذعان» کنند! همه‌ی مردم هرروز بارها خود را در آینه نگاه می‌کنند، اما کسی متوجه تغییر در چهره‌اش نمی‌شود، و اصلاً باور نمی‌کند که پیرتر شده…