بایگانی‌ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
دوره‌های نقد و بررسی و آشنایی با فرق و ادیان برگزار می‌شود ۱۵ مهر ۱۳۹۸
به همت معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه؛

دوره‌های نقد و بررسی و آشنایی با فرق و ادیان برگزار می‌شود

دوره آشنایی، نقد و بررسی فرق و ادیان به همت مدیریت فرق و ادیان معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه ویژه طلاب برگزار می شود.

مساجد از لحاظ کمّی و کیفی باید سامان پیدا کنند ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
آیت‌الله اعرافی:

مساجد از لحاظ کمّی و کیفی باید سامان پیدا کنند

مدیر حوزه‌های علمیه با تأکید بر ساماندهی مساجد از لحاظ کمی و کیفی گفت: حوزه علمیه دنبال طراحی سند جامع کلی برای فعّال کردن ۷۰ هزار مسجد در افق ۱۴۱۴ است.

مساجد از لحاظ کمّی و کیفی باید سامان پیدا کنند ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
آیت‌الله اعرافی:

مساجد از لحاظ کمّی و کیفی باید سامان پیدا کنند

مدیر حوزه‌های علمیه با تأکید بر ساماندهی مساجد از لحاظ کمی و کیفی گفت: حوزه علمیه دنبال طراحی سند جامع کلی برای فعّال کردن ۷۰ هزار مسجد در افق ۱۴۱۴ است.