بایگانی‌ مسلمان کانادا
قانون منع نمادهای مذهبی مانع پیشرفت دختران مسلمان کانادا می‌شود ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

قانون منع نمادهای مذهبی مانع پیشرفت دختران مسلمان کانادا می‌شود

تصویب قانون بحث برانگیز «ممنوعیت نمادهای مذهبی» برای کارکنان دولتی و معلمان، که به قانون ۲۱ نیز معروف است، اعتراضات گسترده ای را به ویژه در میان زنان مسلمان برانگیخته است.