مرور برچسب

ناتان غزه‌ای

پیامبران دروغین یهودی و دسیسه‌های رازآمیز (۲)

ادیان نیوز: شابتای زوی پس از اعلام مسلمانی در آدریانوپول و سپس در قسطنطنیه (استانبول) ساکن شد و زندگی دوگانه‌ای در پیش گرفت. او در ظاهر مناسک اسلامی را انجام می‌داد ولی در خفا یهودی بود. شابتای اینک…

پیامبران دروغین یهودی و دسیسه‌های رازآمیز (۱)

ادیان نیوز: فضای پرهیاهوی مسیحایی که در حوالی نیمه سده هفدهم آفریده شد و به انقلاب پوریتانی انگلیس و موج گسترده انتقال نیروی انسانی به قاره آمریکا پیوند خورد، طبعاً باید، چون ماجرای دیوید روبنی در سده…