بایگانی‌ نطق وحدت
دونالد ترامپ؛ مدعی قهرمان آزادی مذهبی در ایالت متحده ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

دونالد ترامپ؛ مدعی قهرمان آزادی مذهبی در ایالت متحده

در آمریکا، کسی را بخاطر عبادت مجازات نمی کنیم. صلیب ها را نمی شکنیم. نمادهای ایمان را ممنوع نمی کنیم. ما واعظان و کشیش ها را مسخره نمی کنیم. در آمریکا، ما ایمان را گرامی می داریم و خواسته های خود را در پیشگاه خداوند بیان می کنیم.