مرور برچسب

نماینده زرتشتییان در مجلس

برای دوازدهمین سال پیاپی، دکتر اسفندیار اختیاری رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شد

به گزارش ادیان نیوز؛ در آخرین سال دوره دهم مجلس، دکتر اسفندیار اختیاری، به‌اتفاق آرا بار دیگر به‌عنوان رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس انتخاب شد. نماینده ایرانیان زرتشتی در ۱۲ سال مجالس هشتم و نهم و…