بایگانی‌ نوشته‌های مانوی
مانی که بود؟ ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
گزارشی از کتاب «مانی و تعلیمات او»/

مانی که بود؟

مانی شخصیتی تاریخی است که دینی جدیدی به نام مانویت را بنیان گذاشت. تعالیم او تلفیقی از ادیان دیگر مانند زرتشتی، مسیحی و بودایی بود. در اینجا بطور کلی بر زندگی مانی مروری خواهیم داشت.